Masz pytanie? Nauczyciele 533 318 751 / Dyrektor 533 318 750

organizacja

 

Ramowy rozkład dnia
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„CAMELOT”

W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

 • 7.00 8.15
  ~ Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy zorganizowane i swobodne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

 

 • 8.15 8.30
  ~ Przygotowanie do śniadania - czynności samoobsługowe.

 


 

 • 8.30 9.00
  ~ Śniadanie.

Blok poranny


 • 9.00 12.15
 • Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela, zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, z wybranym przez nauczyciela programem wychowania przedszkolnego, wzbogacone o elementy nowatorskich metod nauczania tj. Metoda
 • Dobrego Startu, Pedagogika Zabawy, Dziecięca Matematyka i inne.
 • Spotkania ze sztuką.
 • Rytmika.
 • Obserwacje psychologiczne, obserwacje logopedyczne, konsultacje specjalistów z kadrą pedagogiczną.
 • Zajęcia terapeutyczne.
 • Wspólne czytanie.
 • Zajęcia dodatkowe.
 • Zabawy na świeżym powietrzu i/lub spacer.
 • Zabawy swobodne.

 

 • 12.15 12.30
  ~ Przygotowanie do obiadu - czynności samoobsługowe.

 

 • 12.30 13.00
  ~ Obiad.

 

 • 13.00 14.00
  ~ Czynności higieniczne po obiedzie, relaksacja, wyciszenie przy muzyce, bajkowe opowieści i słuchowiska, drzemka, zabawy stolikowe.

Blok popołudniowy:

 • 14.00 14.50
 • Zajęcia dodatkowe.
 • Zabawy swobodne.
 • Zajęcia terapeutyczne.
 • Praca indywidualna z dziećmi.

 

 • 14.5015.00
  ~ Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczne.

   


   

  • 15.0015.15
   ~ Podwieczorek.


   

  • 15.1515.15
  • Zabawy grupowe, zabawy swobodne, zabawy indywidualne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu.
  • Porządkowanie sali.
  • Rozchodzenie się dzieci do domów.

   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!